måndag 9 februari 2009

次回イベント予定 / Nästa evenemang

日本人会の次回のイベントは5月の遠足です。
日時・行き先は未定ですが、詳細が決まりしだい、
ブログに情報を載せる予定です。

Nästa möte med den japanska föreningen är utflykten i maj.
Vi har inte kommit så lång med vår planering.
Vi återkommer så fort som möjligt när vi vet mer om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar